Privatlivspolitik

Rekrutteringsfunktionen indsamler oplysninger om dig.

Rekrutteringsfunktionen på Områdekontor Nord er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR nr. 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger.

Spørgsmål og svar om privatlivspolitikken

Vis alle

Hvilke oplysninger behandler vi?

Københavns Kommune behandler i den forbindelse almindelige, følsomme, og fortrolige oplysninger om dig. Det er de oplysninger, som du giver til os.

Det kan være følgende oplysninger:

  • Navn
  • CPR-nummer
  • Kontaktoplysninger
  • CV
  • Ansøgning
  • Dine krav og ønsker til et job.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Københavns Kommune bruger oplysningerne til at hjælpe dig bedst muligt i din jobsøgning. Formålet med behandling af personoplysningerne er:

At råde og vejlede dig i din jobsøgning At finde de stillinger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, som matcher dine kompetencer, krav og ønsker bedst muligt. At understøtte din ansøgningsproces i form af udarbejdelse af CV, ansøgning, oprettelse af jobprofil og upload til vores rekrutteringsportal.

Hvem modtager og behandler dine personoplysninger?

Det er kun relevante medarbejdere i Københavns Kommune, der modtager og behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommunes databehandlere. Kommunen har indgået aftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af aftalerne efter gældende regler herom.

Dine personoplysninger videregives ikke til andre formål end disse, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger registreres hos Københavns Kommune og bliver opbevaret i 12 måneder.  

Lovgrundlag

Rekrutteringsfunktionen i Københavns Kommune arbejder behandler data på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e), art. 9, stk. 2, litra a) og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Dine rettigheder

Vis alle

Om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig.

Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Rekrutteringsfunktionen på telefon 3050 3252 eller mail rekrutteringsuf@kk.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for.

Ret til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte Rekrutteringsfunktionen på Områdekontor Nord på tlf. 30 50 32 52 eller via mail voreshverdag@kk.dk.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil behandlingen af dine personoplysninger stoppes og dine personoplysninger blive slettet. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktinformation på Databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på kk.dk

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på datatilsynet.dk

Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se kontaktinformation herunder.

Databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren, Databeskyttelsesrådgiveren

Datatilsynet

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde Datatilsynets vejledning om de rettigheder, du har som registreret. Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.