Vi leder med tillid

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vi tillid i centrum, når vi leder.

Vores ledere lytter, de er nærværende og synligt til stede i organisationen. Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere har et fagligt handlerum og gode muligheder for sparring. 

Vores ledere sætter rammen for, at alle medarbejdere kan gå ind i arbejdet med engagement og ro. Vi prioriterer åbenhed og dialog og er nysgerrige på den enkelte.

Jeg synes, vi har en synlig ledelse, og at vi får mange informationer om, hvad der sker i organisationen – både i det nære og mere overordnet. Og der er gode muligheder for at stille spørgsmål og for at få indflydelse.
Sys
Sygeplejerske

Få en leder, der arbejder værdibaseret

Vi lægger vægt på løbende læring og udvikling med et tydeligt formål og retning. Vi prioriterer ledelsesudvikling højt, og vi arbejder efter et værdibaseret ledelsesgrundlag. Sådan er vores ledere med til at skabe en hverdag, hvor vores medarbejdere trives og udvikler sig. 

Jeg har frihed under ansvar. Jeg har nogle retningslinjer, jeg skal arbejde ud fra, og nogle arbejdsopgaver, jeg skal have udført, inden jeg går hjem. Men hvis jeg har lyst til at tage en borger ud at gå en tur, så gør jeg det. Ledelsen stoler på, at jeg udfører mine opgaver.
Natasja
SOSU-assistent